poniedziałek, 10 stycznia 2011

Nic się nie wyjaśniło


Tak jak napisałem na na końcu mojego poprzedniego wpisu http://szkoda-z-oc-sprawcy.blogspot.com/2011/01/poczatek-czyli-kilka-sow-wprowadzenia.html tak też zrobiłem.

Spróbowałem skontaktować się rano z rzeczoznawcą merytorycznym w Katowicach i nic...
Nikt nie odbiera - próbowałem dodzwonić się na infolinię - mimo kilku prób na różne numery udaje się jedynie dodzwonić "do automatu", wybieramy:

1." Informacja o szkodzie"

Czekamy...

Z powrotem przekierowuje nas do menu głównego, znów:


1. "Informacja o szkodzie"

Czekamy...


Rozłącza nas, albo przed rozłączeniem możemy jeszcze usłyszeć "We're currently having problems....".

Dodzwoniłem się dopiero przed chwilą (ale jak pamiętacie rzeczoznawcy pracują do godziny 16:00) - spytałem więc czy pan na infolini jest być może w stanie mi pomóc - pan sprawdził i stwierdził, że nie jest w stanie pomóc ale zasugerował abym wysłał maila.
No cóż maila wysłałem w piątek
Pan przekazał, że zapewne rzeczoznawca dziś nie był jeszcze w stanie przejrzeć skrzynki po weekendzie.

Wysłałem więc maila ponownie i chyba pozostaje czekać

W międzyczasie znalazłem trochę ciekawych informacji statystycznych, postaram się przygotować w najbliższym czasie posta i przedstawić to co udało mi się znaleźć.

W końcu chyba nie pozostaje nic innego jak czekać na te ustawowe 30 dni:

"W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, termin likwidacji szkody określony jest w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania  w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu, gdyby w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.".

Jeśli ustawa nie nakazuje wyraźnie aby odszkodowanie było wypłacone możliwie szybko jak się da - to patrząc z perspektywy takiej, że nie jestem klientem Generali (nie posiadam tam żadnego ubezpieczenia, więc w przypadku długiego czasu rozpatrywania sprawy, nie stracą mnie jako klienta) to nie widzę powodów aby ubezpieczenie musiało być wypłacone szybciej.

Brak komentarzy: